KAAKON KAKSIKON HIIHTOKAMPANJA 27.2. - 14.3.2021

HIIHTOKAMPANJAA JATKETAAN TOISEN VIIKON AJAN! Latureittejä on aikaa siis käydä hiihtämässä 14.3. saakka.

Ajankohtaista:

Ylimmäisen järven merkintäpaikka Salo-Miehikkälässä on poistettu käytöstä. Rautalanselällä on merilatu, mutta merkintäpaikka Kormusaaressa ei valitettavasti ole ollut käytössä.

Laduilla tilanne on parantunut lumisateiden myötä. Tämän vuoksi hiihtokampanjaa jatketaan vielä viikon 10 ajan.

Toivotaan, että talvi jatkuu vielä hetken aikaa. Toki viimaiset paikat peltoaukeilla sekä merellä menevät helposti umpeen.

Hiihtokampanjan karttaan on lisätty yksi merkintäpaikka. Latuosuudet ovat pysyneet entisellään, mutta  Ylä-Säkäjärven entisen koulun luona Säkäjärven ladun ja Ronkaalle lähtevän ladun risteyksessä on nyt lista merkintöjä varten. 

- - - - - - - -  

Hiihtokampanja järjestetään Virolahden ja Miehikkälän kylien metsä- ja peltoladuilla. Kyläosastot kunnostavat ladut hiihtäjien käyttöön ja latujen varrelta löytyy myös merkintäpaikat, joihin nimen kirjaamalla pääsee osallistumaan hiihtokampanjan lahjakorttiarvontoihin. Reilun viikon kestävän kampanjan aikana ehtii siis hiihtämään useammallakin reitillä. Koululaisilla ja alle kouluikäisillä on oma kampanjansa arvontoineen. Latureitit ovat heillä samat, mutta merkkauspisteiden listoissa on alle 16 -vuotiaille oma sarake. Tämän ruksaamalla pääsee mukaan omaan kampanjaan.

Hiihtokampanjaa varten kunnostetut ladut sekä merkintä- että pysäköintipaikat löytyvät suuntaa antavasti hiihtokampanjan kartasta  Tarkemmat latutiedot ja opasteet ovat reittien varrella sekä alla olevalla kyläkohtaisella listalla.

Latureiteillä kannattaa noudattaa varovaisuutta. Suoja- ja pakkaskelien vaihtelut voivat tehdä laduista osin jäisiä ja tuoda etenemiseen haastetta ainakin mäkisillä osuuksilla. Jokainen osallistuu hiihtokampanjaan omalla vastuulla. Rautalanselkää kiertävä merilatu on käytössä vain kelien salliessa.

Tarkemmat latukohtaiset tiedot:

MIEHIKKÄLÄ:

Muurikkala, kartta

 • Merkintäpaikkana ja parkkipaikkana Muurikkalan seurojentalo
 • Latuja opastein moneen suuntaan ja runkona kylän valaistu latu
 • Muina reitteinä Rantalan kota, Muurikkalan metsästysmaja, Niemisen mäki, Kavala
 • Reittien pituudet vaihtelevat muutamasta sadasta metristä yli kymmeneen kilometriin
 • Latukartta löytyy myös Muurikkalan seurojentalon ilmoitustaululta

Miehikkälän kirkonkylä (Saivikkala), kartta

 • Merkintäpaikkoina Myllylammen valaistu latu (lavan kallio) ja Honkakujan ja Vaalimaanjoentien risteys
 • Parkkipaikkoina Nuorisotalo KIWI:n ja Idänpellon parkkialue, Hyvinvointikeskus KUNILAN parkkialue (ei henkilökunnan paikoille) ja Myllylammen ulkoilualueen parkkialue (lavan kallio)
 • eri pituisia, merkattuja peltolenkkejä, Myllylammen valaistu latu, Saivikkala-Jermula 4 km

Muurola, kartta

 • Merkintäpaikkana ja parkkipaikkana Jouko Pekkanen, Muurolantie 750
 • Eri pituisia peltolenkkejä yhteensä 18 km

Suur-Miehikkälä, kuva1, kuva2

 • Merkintä- ja lähtöpaikkana ja parkkipaikkana Suur-Miehikkälän seurojentalo
 • Merkatut ladut: 2,2 km:n valaistu latu, 3,5 km:n ja 5,0 km:n latu

Lapjärvi-Purho-Joenpolvi, kartta

 • Merkintäpaikkoina Lapjärven Juhla&Majoitus, Purhon Seurala ja Joenpolvi Purhontien-Murtosentien risteys, joissa myös paikoitustilaa
 • Lisäksi ennen Seuralaa lähtee Purhontieltä latu Ahtinlenkille, josta latu jatkuu Vironkoskelle, pituus edestakaisin 8 km
 • Latujen yhteispituus 23 km
 • Laduilla järjestetään omaan tahtiin eri lähtöpaikoilta tapahtuva retkihiihto su 28.2. yhteistyössä Haminan liikuntatoimen kanssa. Ulkolatuasema Joenpolvessa palvelee klo 11 - 14. Retkihiihdon kartta.

Salo-Miehikkälä

 • Merkintäpaikkoina Salo-Miehikkälän valaistun ladun P-paikka 
 • Yhdyslatu Ronkaaseen valaistulta ladulta, ladun pituus 2 km

Rongas

 • Peltolatu, pituus yhteensä 7 km, lähtöpaikka Huopintien risteys
 • Yhdyslatu Salo-Miehikkälään (2 km) ja Säkäjärvelle (3 km)

Pitkäkoski, kartta

 • Timperin lenkki 3,0 km
 • Koskipirtti-Jermula 4,5 km
 • Timperi-Rongas 1,8 km
 • Lappeen peltolenkki 1,7 km
 • Merkintäpisteinä Koskipirtti, jossa myös P-paikka sekä Timperin lenkki Salo-Miehikkälän tien varrella ja Timperi-Rongas (erkanee Timperin lenkiltä, viitta Rongas Lappeen pelto Salo-Miehikkälän tien varrella)

VIROLAHTI

Virojoki - Pyterlahti - Tiilikkala

 • Merkintäpaikkana Virojoen urheilukenttä ja Viinakangas (neljän ladun risteys). Pysäköinti Virojoen urheilukentällä, koulujen pysäköintialueella tai Lapinvuoren kuntopolun paikoitusalueella
 • Urheilukentällä 1,5 kilmetrin peltolatu ja yhteys Vaalimaalle sekä Virojoelle (joen ylityksessä kelivaraus)
 • Viinakangas - Tupakorpi - lenkiltä yhteys Pyterlahteen, josta edelleen Rautalanselän meriladulle ja Kormusaareen. Pyterlahdessa 2,5 kilometrin ympyräreitti 
 • Tupakorvessa Tapiola - laavu hiihtäjien käytössä
 • Kaakon Golfin kentällä oma noin 3 kilometrin latu, jolle pääsee golfkentän parkkialueelta Säkäjärventien laidasta. Merkintäpaikka löytyy klubitalon edestä. Kartta.

Rautalanselkä, kartta

 • Itäisen Suomenlahden Rautalanselän rantoja kiertää 18 kilometrin pituinen kuntolatu. Ladun lähellä on myös Virolahden Pursiseuran hallinnoima Kormusaari, johon kampanjan ajaksi on viety merkintälista (toistaiseksi ei käytössä). Sääolojen salliessa Virojoelta menee Kormusaareen myös suora reitti ja su 28.2. Pursiseura pitää tulia klo 11 -15 Kipparin kymppi - hiihdon puitteissa. Jos hiihto peruuntuu kelien takia, tätä yritetään järjestää uudelleen su 7.3. 
 • Rautalanselän reitille pääsee (ja auton voi jättää) rannoilta monin paikoin, kuten Virojoen Ukkosaaresta tai Huvisaaresta, Pyterlahden Santaniemestä ja Vaalimaan Campingin rannasta

Vaalimaa, Kellarimäki kartta

 • Merkintäpaikka Kellarinmäellä Vaalimaan 5 kilometrin metsäladun varrella. Metsäladulle tulee yhdyslatu Virojoelta Hämeenkylän th kautta. Ladulta ekanee myös yhdysreitti Vaalimaan rekkaparkin ladulle (8 km).

Säkäjärvi

 • Merkintä- ja paikoituspaikkana Säkäjärven valaistu latu (2 km). Valaistulta ladulta haarautuu peltolatu, josta lenkit sekä Ala-Säkäjärvelle että Ylä-Säkäjärvelle. Ylä-Säkäjärven lenkiltä yhdysladut sekä Pitkäkoski - Jermula -ladulle sekä Timperi - Rongas -ladulle. 

Pihlaja - Ravijoki, kartta

 • Merkintäpaikkoina Ylä-Pihlaja, Saareksintie 40 sekä Ravijoella Harjun Oppimiskeskuksen kesäkahvila Kiessin seinusta. Molemmissa paikoissa myös paikoitustilaa. 

Länsikylä - Klamila, kartta

 • Merkintäpaikkoina Klamilan valaistun kuntorata ja Rikontien silta Länsikylässä. Klamilan hiihtomajalla ja satamassa on paikoitustilaa. Länsikylän ladulla paikoitustilaa löytyy Länsikyläntien suoralta, josta kyläladut lähtevät sekä Veteläsuon että Rikon suuntaan.

Häppilä - Kattilainen

 • Merkintäpaikkoina Häppilän kenttä, jossa myös paikoitustilaa sekä Ormintie Kattilaisilla. Kartan latujen lisäksi Häppilän kentältä lahtee länteen tiepohjaa seuraava edestakainen noin kilometrin latu ja VPK:n talo Tapiolan viereisellä pellolla on myös kilometrin ympyrälenkki.