Virolahdella ja Miehikkälässä on runsaasti kylien ylläpitämiä pelto- ja metsälatuja.
Lisätietoja latujen tarkemmista sijainneista saa Virolahden Sammon ja Miehikkälän Vilkkaan kyläosastoilta.

Viinakankaan ja Tupakorven latukartta
Kaakon kaksikon hiihtopäivän ohjeellinen latukartta