Alla koottu tietoja lasten ja nuorten kesäajan toiminnasta Kaakon kaksikossa kesällä 2021.